بخش آزمايشگاه از سال 1369 فعاليت خود را آغز نموده و در طي ساليان گذشته به انواع تجهيزات پيشرفته آزمايشگاهي مجهز گرديه است و انواع آزمايشات عادي و تخصصي در اين آزمايشگاه انجام ميگردد . تجهيزات موجود در آزمايشگاه عبارتند از: 

دستگاه پيشرفته سل كانتر SX از گروه سيسمكس جهت تشخيص ابنورماليته هاي خوني با استفاده از روش هاي نوين فلورسنس از جمله بلاستها - لفت شيفت ها اپتيكال لينفو 

دستگاه اتو آنالايزر پيشرفته براي بالا بردن دقت و سرعت جوابدهي و انجام آزمايشات بيوشيمي 

دستگاه نايكو كارد جهت انجام آزمايشات هموگلوبين AIC  و دي دايمر و پروتئين با دقت و سرعت بالا 

دستگاه كمي لومينانس با دقت فوق العاده بالا و سرعت بالا در انجام آزمايشات هورموني 

شماره تلفن پذيرش آزمايشگاه 34495222 ميباشد

© کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به بیمارستان شهيد محلاتی تبریز می باشد.