ارزش هاي بيمارستان 

1- حفظ شئونات اسلامي و كرامت انساني

2- تكريم مراجعين نيروهاي مسلح ، ايثارگران و خانواده هاي آنان و بسيجيان 

3- پژوهش و ياد گيري مستمر 

4- مشاركت كاركنان در پيشبرد اهداف

5- تكريم ارباب رجوع و جلب رضايت مشتريان 

© کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به بیمارستان شهيد محلاتی تبریز می باشد.