راديولوژي بيمارستان شامل بخش DDR- OPG و سونوگرافي و راديولوژي اورژانس ميباشد

© کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به بیمارستان شهيد محلاتی تبریز می باشد.