بخش سي تي اسكن در تابستان سال 1376 افتتاح گرديه و در تابستان 1390 تجهيزات قبلي اين بخش با سيستم اسكن اسپيرال جايگزين گرديه است .

اين دستگاه قابليت بازسازي اسكن هاي انجام شده در سه وضعيت آگزيال - كرونال و ساژيتال و قلبيت باز سازي سه بعدي تصاوير با كيفيت عالي را دارا ميباشد

اين دستگاه علاوه بر انجام اسكن هاي معمولي در كمترين زمان اسكن هاي اختصاصي مانند سي تي آنژيو ، اسكن هاي شكم به روش تري فاز( در فاز هاي تاخيري با استفاده از دستگاه انژكتور)

و HRCT را نيز با كيفيت عالي انجام مي دهد.

اين دستگاه داراي چاپگر ليزري و حرارتي مي باشد

در حال حاضر اين بخش در تمام ايام در سه شيفت صبح و عصر و شب فعال بوده و بطور متوسط ماهيانه به بيش از 1500 نفر از هموطنان خدمات سي تي اسكن ارائه مي نمايد.

© کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به بیمارستان شهيد محلاتی تبریز می باشد.