اين بخش در مهرماه سال1390 افتتاح گرديده و بصورت شبانه روزي در خدمت مراجعين و بيماران محترم ميباشد 

دستگاه اين بخش GE Sigma HOXT 1.5T ميباشد كه داراي دستگاه چاپ كداك و چاپ حرارتي سوني ميباشد

پروتكل هايي كه در بخش ام آر آي انجام ميشود عبارتند از: 

M.R.V- M.R.C.P-M.R.S- ام آرآي آنژويد عروق كليوي - امآرآي شبكه بازويي- شكم و لگن -مفصل TMJ و انجام ام آرآي با بيهوشي زير نظر متخصص بيهوشي 

© کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به بیمارستان شهيد محلاتی تبریز می باشد.