آدرس: تبريز خيابان راه آهن كوي شهيد محلاتي بيمارستان شهيد محلاتي
تلفن براي تماس با بيمارستان لطفا" به راهنماي خطوط تلفن بيمارستان مراجعه كنيد
فکس 041-44440050

 

© کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به بیمارستان شهيد محلاتی تبریز می باشد.