نام پزشك شنبه يك شنبه دو شنبه   سه شنبه چهر شنبه پنج شنبه
دكتر زرگر زاده 9-12 8:30-10 10-12 8:30-10 12-14  
خانم دكتر فياض 10-12   10-12   10-12  
دكتر تيشه زن   12-14 9-10     12-14
دکتر عشایری 12-14 10-14و15-18 8:30-10 12-14و15-18 10-12,15-18 8:30-10
دكتر سيد حسيني 16-18 12:30-14:30 13-15 16-19 12-14 11-13
دکتر قلی پور فوق تخصص   13-14      
دکتر ظفر دوست (فوق تخصص) 16-18   16-18    
دکتر پیرزه 18-22 18-22   18-22 18-22  
دکتر پایدار خطیبی     18-22     14-16

دکتر خلیلی پایدار 17 اسفند ماه درمانگاه نخواهند داشت

شماره تلفن پذيرش تلفني در ساعات اداري 4131 ميباشد

جهت اطميينان از حضور پزشك معالج مورد نظر لطفا" با شماره تلفن منشي 34495342/34725342 تماس بگيريد

تاريخ ويرايش درمانگاه 95:05:01 ساعت 9:30 به شماره سند 0000

 

© کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به بیمارستان شهيد محلاتی تبریز می باشد.