نام پزشك تخصص شنبه يك شنبه دو شنبه سه شنبه چهر شنبه پنج شنبه
دكتر بران جراح مغز و اعصاب     10-13   10-13  
دكتر دادرس داخلي مغز و اعصاب 10-13 10-13 10-13 10-13 10-13 10-13
دكتر موسوي داخلي مغز و اعصاب   12-14 12-14 12-14 12-14 12-14
               
دكتر فرشاد اصل  جراح مغز و اعصاب   13-15   13-15    
دكتر سعيدي فر جراح مغز و اعصاب   10-12   10-12   10-12
خانم دکتر مصطفایی داخلی مغز و اعصاب       15-17 15-17  
               
دکتر آموزنده جراح مغز و اعصاب  15-17   15-17   15-17  

شماره تلفن پذيرش تلفني براي ساعات اداري 4131 ميباشد

جهت اطمينان از حضور پزشك لطفا" با منشي درمانگاه به شماره 34495379/34725379 تماس بگيريد

تاريخ ويرايش درمانگاه 94:06:01 ساعت 9:30 به شماره سند 0000

 

 

 

© کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به بیمارستان شهيد محلاتی تبریز می باشد.