نام پزشك شنبه  يك شنبه دو شنبه سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه
دكتر واعظ قراملكي   10-12        
             
 دکتر محمد پور(فوق تخصص خون) 8:30-10     8:30-10    
خانم دکتر نظری   9-11        
دکتر حجت ا.. صبوری     11-12   11-12  
             

شماره تلفن پذيرش تلفني براي ساعات اداري 4131 ميباشد

جهت اطمينان از حضور پزشك لطفا" با منشي درمانگاه به شماره 34495349تماس بگيريد

تاريخ ويرايش درمانگاه 95:05:06ساعت 11:00 به شماره سند 0000

© کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به بیمارستان شهيد محلاتی تبریز می باشد.