نام پزشك شنبه يك شنبه دو شنبه سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه
دكتر نوري 15-17 8-10 15-17 8-10 15-17 8-10
  بني محمد علي 14-16 14-16 14-16 14-16 14-16 12-14
دكتر سليمانلو   8-10   8-10    
دكتر فروغي 11-13 11-13و17-16 10-12 11-13و17-16 11-12 10-12
دكتر منصور 15-17   15-17   9-11  
دکتر عباس مهدیلو 8-10 18-22و9-11 9-10 18-22 9-11  
             
دكتر بهرامي زاد 10-12 11-13 10-12 10-12 11-13 9-12
دكترسلطان محمد لو 18-22   18-22   18-22  
دكتر آفاقي 9-12 15-17 9-12 15-17 9-12  
             

دکتر سلیمانلو 22 اسفند درمانگاه نخواهند داشت 

شماره تلفن پذيرش تلفني در ساعات اداري 4131ميباشد

جهت اطمينان از حضور پزشك لطفا" با منشي درمانگاه به شماره 34495279/34725279 تماس بگيريد

تاريخ ويرايش درمانگاه 95:05:02ساعت 11:00 به شماره سند 0000-

 

 

© کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به بیمارستان شهيد محلاتی تبریز می باشد.