نام پزشك شنبه  يك شنبه دو شنبه سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه
دكتر شاه محمدي   13-14        
دكتر نوري زاده            
دكتر رستم زاده             

شماره تلفن پذيرش تلفني براي ساعات اداري 34495332/34725332 ميباشد

جهت حصول اطمينان از حضور پزشك لطفا" با منش درمانگاه به شماره 34495286/34495350 تماس بگيريد

تاريخ ويرايش درمانگاه 95:05:01 ساعت 9:30 به شماره سند 0000

© کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به بیمارستان شهيد محلاتی تبریز می باشد.