نام پزشك شنبه يك شنبه دو شنبه سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه
دكتر رافتي 9-10     9-10    
دکتر صبوری 11-13 9-11   11-13   11-13
دکتر نصیری     17-20 14:30-18 17-20  
             
             
دکتر مقتدر 15-16 11-13 15-16   9-12و16-14  
             
دکتر جبارپور فلوشیپ شبکیه 14:30-16:30 8:30-10:30     9-10:30
             

دکتر صبوری 12 اسفند تا 22 اسفند درمانگاه نخواهند داشت

شماره تلفن پذيرش تلفني براي ساعات اداري 4131 ميباشد

جهت اطمينان از حضور پزشك لطفا" با منشي درمانگاه به شماره 34495297/34725297 تماس بگيريد

تاريخ ويرايش درمانگاه 95:05:01 ساعت 9:30 به شماره سند 0000

 

 

 

© کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به بیمارستان شهيد محلاتی تبریز می باشد.