نام پزشك شنبه يك شنبه دو شنبه سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه
دكتر بخت شادي   13-14   13-14   13-14
خانم دكتر منتخبي 10-12   10-12   10-12  
دكتر رزاقی   10-12   10-12   10-12
دکتر محمد عسگرپور 14-16       12-14  

دکتر رزاقی 6 اسفند درمانگاه ندارند

شماره تلفن پذيرش تلفني براي ساعات اداري 34495332/34725332 ميباشد

جهت اطمينان از حضور پزشك لطفا" با منشي درمانگاه به شماره 34495379/34725379 تماس بگيريد

تاريخ ويرايش درمانگاه 95:05:01 ساعت 9:30 به شماره سند 0000

© کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به بیمارستان شهيد محلاتی تبریز می باشد.