نام پزشك شنبه يك شنبه دوشنبه سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه
 دكتر مرتضوي   10-12   9-11 10-12  
دكتر سيد مدني   11-13   11-11    
دكتر بهجتی خسروشهاهی 10-12     15-18   9-11
دكتر عليزاده 10-12     10-12 10-12  
رومینا زوارنیا   15-17   9-11   11-13
دكترفریبا ظفر بخش 11-13 8-10 10-12 10-12    
دكتر حسين زاده     10-12   10-12  
دكترموتمنی طباطبائي   13-15   11-13   9-11
دكتر منصور فر   9-11     9-11  
دكتر فریبا حضرتي 11-13          
دكتر نياز هادي 11-13   9-11 9-11   9-11
دكترقره باغی   9-11 9-11 11-13    
             
دکتر فریبا مظفری     11-13 13-15 15-17  
دکتر ندا ظفر بخش  9-11   11-13  

11-13

 
دکتر سعید کار 8-10   8-10   11-12  
دکتر تسبیهی       11-13    
دکتر لیلا صادقی   11-13 13-15 8-9 9-11  
خانم دکتر گیتا کاشی زنوزی   11-13 15-17   8-10 11-13
خانم دکتر نگین متیقنی 15-17       17-19  

 خانم دکتر کاشی نوزی  28 اسفند و خانم دکتر حضرتی از 12  اسفند تا17 فروردین 97 درمانگاه نخواهند داشت

خانم دکتر متیقنی 16 اسفند درمانگاه نخواهند داشت

شماره تلفن پذيرش تلفني براي ساعات اداري 4131 ميباشد

جهت اطمينان از حضور پزشك لطفا" با منشي درمانگاه به شماره 34495312/34725312تماس بگيريد

تاريخ ويرايش درمانگاه زنان 95:05:01 ساعت 9:30 به شماره سند0000

 

 

 

 

 

© کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به بیمارستان شهيد محلاتی تبریز می باشد.