شنبه یک شنبه دو شنبه سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه
دکتر شهابی اقدم 10-17 9-14 10-14 10-17 10-17 10-13
دکتر حسنی   14-16 14-16      
خانم دکتر مینا پور رضا   16-19 16-19      
دکتر اروجی تبریزی         9-17  
خانم دکتر محمدی 18-20     18-20 18-20 14-15

شماره تلفن پذيرش تلفني براي ساعات اداري 34495332 /34725332 ميباشد

جهت اطمينان از حضور پزشك لطفا" با منشي درمانگاه به شماره 34495342/34725342 تماس بگيريد

تاريخ ويرايش 95:05:01 ساعت 9:30 به شماره سند0000

© کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به بیمارستان شهيد محلاتی تبریز می باشد.