نام پزشك شنبه يك   شنبه دو شنبه سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه
دكتر شيخ لو 11-13 11-13 11-13   11-13  
دكتر فروغي اصل       11-13 9-11  
دكتر آيت مهر     9-11      
دكتر رفيع زاده           9-11
دکتر حسین خواه 17-23   17-23      
خانم دكتر صالحي پور 8:30-12 8:30-12 8:30-12 8:30-12 8:30-12  
خانم دكتر عاشوري 16-18          
دکتر سعید یراقی 9-11 17-23     14-16  
خانم دکتر جباری   17-23       15-17
دکتر بهزاد محمدی     15-17   15-17  
خانم دکتر شاه ولی زاده         17-19 11-13
دکتر مهروانی       17-20    

دکتر صالحی پور 2 اسفند درمانگاه نخواهند داشت

شماره تلفن پذيرش تلفني براي ساعات اداري 4131 ميباشد

جهت اطمينان از حضور پزشك لطفا" با منشي درمانگاه به شماره 34495350/34495286يا 34725286/34725350تماس بگيريد

تاريخ ويرايش درمانگاه 95:04:01 ساعت 9:30 به شماره سند 0000

© کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به بیمارستان شهيد محلاتی تبریز می باشد.