نام پزشك شنبه يك شنبه دو شنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
دكتر زعفراني 11-13   11-13   11-13  
دكتر انسان نژاد 15-17 15-17 15-17 15-17 15-17  
دكتر عزتي   9-11   11-13    
دكتر اصل منادي     9-10 8:30-10   10-12
دكتر مختاري 13-15 10-12 14-16 10-12 13-15 10-12

شماره تلفن پذيرش تلفني در ساعات اداري 4131 ميباشد

جهت اطمينان از حضور پزشك لطفا" با منشي درمانگاه به شماره 34495342/34725342 تماس بگيريد

تاريخ ويرايش درمانگاه 95:05:01 ساعت 9:30 به شماره سند 0000

 

© کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به بیمارستان شهيد محلاتی تبریز می باشد.