نام پزشك شنبه                            يك شنبه         دو شنبه         سه شنبه                   چهار شنبه            پنج شنبه   
دكتر بهپو   16-17:30       14-16
آل یاری   8:30-11 8:30-11 14-16    
دكتر داديزاد 11-13 11-13 11-13   8:30-10:30 11-12
خانم دکتر روناسی 9-10:30      9-10:30 9-11 , 15-18  
خانم دكتر فيروزي 14-16   14-16      
خانم دكتر روشندل       11-13   10-12
خانم دکتر میترا آقا خانی 17-18   17-18 17-19    

 دکتر روناسی 16 اسفند درمانگاه نخواهند داشت

شماره تلفن پذيرش تلفني براي ساعات اداري 4131 ميباشد

جهت اطمينان از حضور پزشك با منشي درمانگاه به شماره 34495309/34725309 تماس بگيريد

تاريخ ويرايش درمانگاه 95:05:01 ساعت 9:30 به شماره سند 0000

ختنه نوزادان بدون درد و خونریزی هر روز صبح ها 10-11

با تعیین وقت قبلی در درمانگاه کودکان توسط دکتر سید حبیب شفیعی انجام میشود

© کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به بیمارستان شهيد محلاتی تبریز می باشد.