نام پزشك شنبه  يك شنبه دو شنبه سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه
خانم دكتر دانايي           9-11
             
خانم دکتر پریسا موسی پور     9-11      

خانم دکتر دانایی 26بهمن96 درمانگاه نخواهند داشت

شماره تلفن پذيرش تلفني براي ساعات اداري 4131 ميباشد

جهت اطمينان از حضور پزشك لطفا" با منشي درمانگاه به شماره 34495/3472 تماس بگيريد

تاريخ ويرايش درمانگاه 95:05:01 ساعت 9:30 به شماره سند 0000

© کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به بیمارستان شهيد محلاتی تبریز می باشد.