نام پزشك شنبه  يك شنبه دو شنبه سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه
دکتر شیخ نوه سی 17-19:30 10-12و17-19     17-19:30 16:30-18
دكتر قندچي     9-12      
             
خانم دكتر نور افزا 9-13     9-13 9-13  
دكتر جاويد نيا       16:30-19    
دکتر دانش آذری     16-18     9-13
             

شماره تلفن پذيرش تلفني براي ساعات اداري 4131 ميباشد

جهت اطمينان از حضور پزشك لطفا" با منشي درمانگاه به شماره 34495309/34725309 تماس بگيريد

تاريخ ويرايش درمانگاه 95:05:01 ساعت 9:30 به شماره سند 0000

 

© کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به بیمارستان شهيد محلاتی تبریز می باشد.