نام پزشك شنبه يك شنبه دوشنبه سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه
دكتر پرويز اسدي 13-16 13-16 11-16 11-16 12-16  

شماره تلفن پذيرش تلفني براي ساعات اداري 34495332/34725332 ميباشد 

جهت اطمينان از حضور پزشك لطفا" با منشي درمانگاه به شماره 34495342/34725342 تماس بگيريد

تاريخ ويراش : 94:06:25 ساعت 10:00 به شماره سند 0000

© کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به بیمارستان شهيد محلاتی تبریز می باشد.