نام پزشك شنبه  يك شنبه دو شنبه سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه
دكتر مجيد پور 9:30-12 12-13:30 10-13   9:30-11:30 12-13
دكتر فهمي       11-13    
دكتر بهشتي روي   13:30-15   13:30-15   14-15:30
خانم دکتر مقدم 15-17       15-17  
دكتر قياسي 16-19       17-19 8:30-10
دكتر بي غم   9-11 15-16 8:30-10:30    
دكتر وقاري 12-14     15-17 12-14 10:30-12
             

دکتر وقاری 17 اسفند  و دکتر قیاسی 17 و 26 اسفند درمانگاه نخواهند داشت

دکتر بهشتی روی 27 اسفند درمانگاه نخواهند داشت

شماره تلفن پذيرش تلفني براي ساعات اداري 4131 ميباشد

جهت اطمينان از حضور پزشك لطفا" با منشي درمانگاه به شماره 34495309/34725309 تماس بگيريد

تاريخ ويرايش درمانگاه 95:05:06ساعت 9:30 به شماره سند 0000

 

© کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به بیمارستان شهيد محلاتی تبریز می باشد.