دفتر رياست 34495099 بازرسي و شكايات  34495091 اپراتور مخابرات 34440081-6
پذيرش تلفني درمانگاه 34495332 اطلاعات درمانگاه  34495345 آزمايشگاه 34495222
اطلاعات اورژانس 34495341 MRI-CTscan 34495260 دندانپزشكي 34495330
فيزيو تراپي 34495159 حسابداري بستري 34495176    

 

© کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به بیمارستان شهيد محلاتی تبریز می باشد.