قابل توجه مراجعین محترم و بیماران به واحد حسابداری و ترخیص  بیمارستان شهید آیت ا.. محلاتی تبریز

زمان ترخیص همه روزه ازساعت 7:30الی 17

زمان ترخیص در روزهای تعطیل ازساعت 10 الی 15

1-فرصت ارائه معرفی ازبیمه تکمیلی ازبستری  تا ترخیص بیمار می باشد

2-کپی ازجلداول دفترچه (عکسدار) 2برگ

3-همراه داشتن کارت ملی ودفترجه بیماردرزمان ترخیص

4-همراه داشتن کپی و اصل شناسنامه برای دختران بالای 15سال در زمان ترخیص

5-جهت صدورگواهی ولادت برای نوزادان ارائه شناسنامه های والدین زمان ترخیص الزامی می باشد

6-درعمل سپتوپلاستی به همراه داشتن جواب اسکن الزامی است

7-برای مشمولین وتحت تکفل انها ارائه معرفی جدید از یگان خدمتی بادفترچه بیمارالزامیست

8-جهت عمل تعویض مفاصل برای بیمه های تامین اجتماعی وخدمات درمانی بیماربایدسابقه پرداخت بیشتراز5سال داشته باشد

9-ارائه کروکی یاگزارش حادثه ازنیروی انتظامی برای بیماران حوادث ترافیکی تازمان ترخیص

10-برای دفترچه های روستایی جهت بستری مهرپزشک خانواده نیازنیست

11-برای نوزادان بالای 2سال عکسدارکردن دفرچه الزامیست

 

 

© کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به بیمارستان شهيد محلاتی تبریز می باشد.