به حول قوه الهی انجام عمل جراحی قلب باز پیوند عروق کرونری بای پس آقایان احمد و عباس عاجر قراملکی در یک روز توسط جناب آقای دکتر نوری زاده و تیم جراحی قلب اتاق عمل بیمارستان شهید محلاتی تبریز در مورخه 1396/08/09 با موفقیت انجام شد و این یک اتفاق نادر بوده و تاکنون از هیچ بیمارستانی گزارش نشده است حال عمومی هر دو خوب بوده و در ICU جراحی قلب میباشند

© کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به بیمارستان شهيد محلاتی تبریز می باشد.